Styrelse och revisor

Jonas Vikbladh Styrelseordförande

Malmö, Sverige

Född 1957

I styrelsen sedan 2021

Jonas Vikbladh blev advokat 1987 och efter arbete och parnterskap i andra advokatfirmor är han sedan 2007 delägare och verksam i Advokatfirman Delphi. Han arbetar uteslutande med affärsjuridik, rådgivning, avtalsskrivning och tvistelösning. Jonas Vikbladh har återkommande uppdrag som ordförande vid olika stämmor och är ledamot eller adjungerar i bolagsstyrelser med skiftande inriktning. Jonas Vikbladh äger inga aktier i Innowearable

Övriga nuvarande styrelseengagemang: Styrelseordförande i eValent Group AB och Raytelligence AB. Styrelsesuppleant i Cyber Relax Sweden AB och Compitum - Advokatbyrån för upphandlingsjuridik AB, Tillerson AB.

Tidigare styrelseengagemang inom de senaste fem åren: Styrelseordförande i Advokatfirman Delphi i Malmö AB, Advokatfirman Delphi Holding AB samt Indexera Sweden AB. Styrelseledamot för Advokatfirman Delphi i Malmö AB och Advokatfirman Delphi Holding AB. Styrelsesuppleant för Limhamns Veterinärklinik AB.

Ägande över tio procent i andra bolag: Inga. Vikbladh är oberoende i förhållande till Raytelligence och bolagsledningen.

Per-Arne Viberg Styrelseledamot

Styrelseledamot och CTO, Halmstad, Sverige

Född 1953

I styrelsen sedan 2015

Per-Arne Viberg är född i Karlshamn 18 februari 1953. Han erhöll civilingenjörsexamen från Lunds tekniska högskola 1992 och examen som Teknisk Licentiat i datorteknik från Chalmers tekniska högskola 1996. Han har under sin karriär arbetat som utvecklare och projektledare för utveckling av större datorsystem. 1987 tog han anställning vid Högskolan i Halmstad och var med och byggde upp forskning och utbildning i datorteknik. Per-Arne Viberg grundade kommunikationsbolaget Free2move AB år 2000. Därefter grundade Per-Arne Viberg år 2013 Swedish Adrenaline AB, huvudägare i Innowearable. Per-Arne Viberg äger 30,6 procent av aktierna i Innowearable indirekt via bolaget Swedish Adrenaline.

Övriga nuvarande styrelseengagemang: Styrelseledamot för Swedish Adrenaline AB, Pelle Viberg Konsult AB och Raytelligence AB.

Tidigare styrelseengagemang inom de senaste fem åren: Styrelseledamot för Secure Logistics AB och Sista versen 29339.

Ägande över tio procent i andra bolag: Swedish Adrenaline AB (37,28 procent) och Pelle Viberg Konsult AB (100 procent).

Peter Martinson Styrelseledamot

Styrelseledamot och CFO, Båstad, Sverige

Född 1953 I styrelsen sedan 2015

Peter Martinson har läst industriell ekonomi på Linköpings universitet under fyra år. Peter har byggt upp ett eget IT-konsultbolag med cirka 60 anställda och varit regionchef för ca 200 konsulter på Information Highway AB i slutet av 90-talet, starkt involverad i börsnoteringen av Information Highway 1999. Investment Manager på eQuality Venture AB 2000-2006. CFO på Free2move AB 2007-2012. Peter är idag CFO på Swedish Adrenaline AB från 2013 och på Raytelligence från 2015.

Peter Martinson äger 33,1 procent av aktierna i Innowearable indirekt via bolaget Swedish Adrenaline.

Övriga nuvarande styrelseengagemang: Styrelseordförande för Swedish Adrenaline AB. Styrelseledamot för Kapitalisera Sverige AB och Raytelligence AB.

Tidigare styrelseengagemang inom de senaste fem åren: Inga.

Ägande över tio procent i andra bolag: Swedish Adrenaline AB (40,6 procent) och Kapitalisera AB (100 procent)

Revisor

Ludvig Kollberg Revisor

 Moore KLN AB

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.