Bolagsstämmor

Årsstämma 2022

Aktieägarna i Innowearable AB (publ), org.nr 559000-8420 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma måndagen den 2 maj 2022, kl. 14.15 på Bolagets kontor med adress Olofsdalsvägen 40, 302 41 Halmstad.

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Årsredovisning 2021

Revisionsberättelse

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.