Ägare

Aktieägare per 2021-12-30.

Ägare Antal A-aktier Röster/ Kapital %
Swedish Adrenaline AB 4 881 226 68,76%
Dividend AB 750 000 10,57%
Eleiko 560 000 7,89%
Mikael Bergqvist 80 750 1,14%
Abacus 86 874 1,22%
Peter Niman 86 874 1,22%
Övriga 653 185 9,20%
Totalt 7 098 909 100,00%

Aktiekapitalets utveckling per 2021-06-03

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.