Ägare

Aktieägare per 2021-09-30.

Ägare Antal A-aktier Kapital % Röster %
Swedish Adrenaline AB 4 881 226 82,19 82,19
Eleiko Group AB 560 000 9,43 9,43
Michael Bergqvist 60 750 1,02 1,02
Abacus Actuarial and Enterprise Risk Management
Consulting AB
46 874 0,79 0,79
Peter Niman 46 874 0,79 0,79
Övriga aktieägare 342 985 5,78 5,78
Totalt 5 938 709 100 100

Aktiekapitalets utveckling per 2021-06-03

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.