Ägare

Aktieägare per 2020-12-31

Ägare Antal A-aktier Kapital % Röster %
Swedish Adrenaline AB 5 000 000 84,19 84,19
Eleiko Group AB 560 000 9,43 9,43
Michael Bergqvist 60 750 1,02 1,02
Övriga 317 959 5,36 5,36
Totalt 5 938 709 100,0 100,0

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.