Ägare

Aktieägare per 2022-06-30.

Ägare Antal A-aktier Röster/ Kapital %
Swedish Adrenaline AB 4 526 281 63,76%
Eleiko 560 000 7,89%
Mending Sea AB  283 956 4,00%
Dividend Sweden 255 613 3,60%
Parker Health AB 118 774 1,67%
Abacus 86 874 1,22%
Peter Niman 86 874 1,22%
Mikael Bergqvist 80 750 1,14%
BGL Management  62 807 0,88%
Övriga 1 036 980 14,61%
Totalt 7 098 909 100,00%

Aktiekapitalets utveckling per 2021-06-03

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.