Investor relations

Innowearable är ett innovationsföretag inom idrott med flera produkter på gång.

Inno-X™ är den första neuromuskulära readiness sensorn för idrottare. Inno-1™ är den första muskulär uthållighet wearable som mäta laktatnivåerna (mjölksyra) utan blodprov och ger idrottare realtidsinformation om deras laktatnivåer.
Inno-X™ sensorn mäter muskelaktiveringsmönster och ger tillförlitlig information om muskelns aktuella utmattningsstatus utan att använda blodprov eller omfattande träningsprotokoll. Den unika kombinationen av algoritmer analyserar neuromuskulär trötthet och ger en readiness score. Den användarspecifika readiness signaturen gör det möjligt för alla idrottare att känna till sina gränser, nå nya höjder i träningen.

Med Inno-1™ har Innowearable lyckats göra något som ingen har gjort tidigare, mäta laktatnivån utan några blodprover. Detta är en världsunik innovation som kommer att vara revolutionerande för uthållighetssporter. Genom att applicera EMG-sensorer på de aktiva musklerna kan sensorn mäta laktatnivån i realtid. Detta innebär att med en kombination av denna beprövade mätteknik och nya Machine Learning algoritmer (AI) får idrottaren direkt feedback om muskelstatus. Laktatmätning är The Golden Standard för uthållighetsträning. Tekniken i Inno-1™ är unik och har validerats för löpare och cyklister i vetenskapliga studier.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.